SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Lisette Caubergs

wie_{2b8a9596-0a5a-0c5e-560a-de40ea33c8fLisette Caubergs (°1954) heeft zich toegelegd op de ondersteuning en evaluatie van socio-economische ontwikkelingsinitiatieven. Omwille van haar technische achtergrond (licenties scheikunde en milieubeheer; avondonderwijs textiel) was haar ondersteuning aan het kleinbedrijf in eerste instantie van technische aard: zeepproductie, spinnen, weven, verven. Toch bleek al gauw dat de - vooral vrouwelijke – ondernemers waarmee ze samen werkte ook andere dan technische noden hadden. Dit was meteen de aanzet om aandacht te hebben voor de specifieke belangen van vrouwen zonder de mannen daarbij uit het oog te verliezen.
Lisette is gespecialiseerd in gender, empowerment en organisatieversterking, in methodiekontwikkeling voor empowermentprocessen, kennismanagement en sociale economie en in organisatieversterking en capaciteitsopbouw. Zij spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

Enkele opdrachten uit Lisette’s CV

 • Evaluatie « Gender en Ontwikkeling » met betrekking tot de integratie van gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, (DGD, Marokko, Benin, 2014)
 • Begeleiding van het project « Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers » van de Vrouwenraad (Antwerpen, Heusend-Zolder, Eeklo, 2012-2013-2014)
 • Evaluatie van het programma « Appui institutionnel – Genre » van het Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant” van Niger – BTC/CTB (Niamey, 2012)
 • Begeleiding van de kapitalisatie van het programma van CARE Niger over toegang tot land voor vrouwen, (Niamey, 2013)
 • Evaluatie van het programma voor de wederopbouw van Haïti na de aardbeving van het Consortium olv 11.11.11, (Port-au-Prince, 2013)
 • Evaluatie van het programma “Beleidsbeïnvloeding in het Zuiden” van Woord en Daad (Benin, Burkina Faso, 2013)
 • Genderaudit van CARE Haïti  (Port-au-Prince, 2013)
 • Mid-term evaluatie van “PADSEC  – Projet d’Appui au Développement Socio-économique et Culturel de la Province du Nord" BTC/CTB (Rwanda, 2012)
 • Begeleiding van de NGO Dierenartsen Zonder Grenzen in hun kennisbeheer (Brussel, 2012)
 • Organisatie van audit en begeleiding van strategische planning van het “Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant” van Niger – BTC/CTB (Niamey, 2011)
 • Mid-term evaluatie van het Programma “ALKAMA – Filière blé” in Mali – BTC/CTB (Tombouctou, 2011)
 • Begeleiding van NGO’s en Federaties in het kader van het actie-onderzoek “Sociale en solidaire economie” – Programma van DGD (Niger, Mali, 2008 – 2009 – 2010 – 2011)
 • Begeleiding van het "Kennisproces in het kader van de overstap van projectaanpak naar programma-aanpak met betrekking tot voedselzekerheid", ICCO-Alliance (Madagascar, 2010 - 2011)
 • Genderaudit van Oxfam-Solidariteit, (Brussel 2010)
 • Begeleiding van de CRAS - Coordination Régionale des Artisans de Ségou – voor de uitwerking van de ketenaanpak in het kader van het project "Valorisation locale des produits du coton", Stichting Gillès (Mali, 2008-2011)
 • Begeleiding van ASHI en PADELFI, partners van TRIAS, met betrekking tot het ontwikkelen van vrouwelijk ondernemerschap (Filipijnen, Guinée, 2009)
 • Vorming in de empowerment aanpak "AURA, Auto-renforcement Accomapgné" voor begeleiders van de mediasector, PANOS Instituut (Paris, 2008)

Contactgegevens Lisette

South Research CVBA-VSO, Leuvensestraat 5/2, B-3010 Kessel-Lo
+32 (0)16 49 83 09
lisette.caubergs@southresearch.be

Keer terug