SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere

Bob Peeters

wie_{7c59a60a-f6e3-ef2b-d3d4-c06e1c971fe
Bob Peeters (°1955) heeft zich verdiept in het begeleiden van complexe participatieve plannings- en evaluatieprocessen. Gedragenheid, beweging, diepgang en creativiteit wordt in ieder van die processen nagestreefd. Ieder proces moet ook leiden naar een versterking van zowel de individuen als de organisaties die meedoen.

Bob is landbouwingenieur met een specialisatie in voedselzekerheid en rurale ontwikkeling. Na zijn studies heeft hij 4 jaar gewerkt voor ATOL, toen een centrum voor aangepaste technologie. Daarna was hij gedurende 6 jaar verantwoordelijke voor het landbouwluik van een ontwikkelingsproject in Tanzania. Samen met de plaatselijke boeren en boerinnen werkte hij er landbouwvoorlichtingsprogramma's en landbouwprojecten uit.

Van 1989 tot en met 2000 maakte Bob deel uit van het team van vaste medewerkers van South Research. Hij stond aan de wieg van onze organisatie. Ook op pensioengerechtigde leeftijd, blijft Bob zich zeer verbonden voelen met de werking van South Research. Onze organisatie mag nog steeds rekenen op zijn jarenlange ervaring en deskundigheid.

Bob spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Frans en heeft een goede kennis van het Kiswahili.

Enkele opdrachten uit Bobs CV

  • Begeleiding van strategische plannings- en evaluatieprocessen voor verschillende "social profit"-organisaties in België en organisaties actief in de sector van ontwikkelingssamenwerking.
  • Opdrachtgevers in België: Platform voor herstelgericht werken op school: uitwerken van een denkdag,  KULeuven: begeleiden en kwaliteitsbewaking van het Lemoco project (learning mobility), Vlaamse overheid: strategisch planningsproces voor de biologische landbouw, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding: evaluatie strategisch plan, stad Turnhout: uitwerken van een plan tegen pesten, …
  • In de sector van ontwikkelingssamenwerking: Broederlijk Delen: meta-evaluatie en strategische denkoefening over de relaties die ze hebben met partners in het Zuiden, Bevrijde Wereld: meta-evaluatie over capaciteitsversterking en strategische denkoefening m.b.t dat onderwerp, BTC-Benin: evaluatie van 2 landbouwprojecten met een input rond het uitwerken van een landbouwbeleid voor het samenwerkingsakkoord tussen België en Benin, de evaluatie van het programma van het Collectif Stratégie Alimentaire, ...
  • Project- en programma-evaluaties rond de thema’s voedselzekerheid en capaciteitsversterking: PASAB II programma in Rwanda (Caritas International), Fafa Mono-couffo en Fafa Atacora Donga in Benin voor BTC, Evaluatie van Inades Kasaï en Inades Rwanda voor Broederlijk Delen,
  • Uitwerken en geven van een vormingscyclus over veranderingsprocessen binnen organisaties (CIDR). In die vormingscyclus leren de deelnemers naar organisaties te kijken, samen met stakeholders strategische keuzes te maken en de veranderingen die met die keuzes samenhangen te begeleiden. Het is een zeer praktijkgerichte cursus die op maat van de deelnemende organisaties uitgewerkt wordt.
  • Evaluatie van verschillende netwerken: netwerk van Afrikaanse organisaties die het Performce Based Financing toepassen in de gezondheidssector voor Cordaid, EDUCASOL (netwerk van organisaties die met ontwikkelingseducatie bezig zijn (Frankrijk), netwerk van de partners van Bevrijde Wereld, Een voorbeeld van aanpak: het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Naast het bevragen van de voornaamste stakeholders van het netwerk is er veel aandacht besteed aan het organiseren van forum vergaderingen ( 2) en groepsinterviews om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen (70 tot 100 deelnemers in een forumvergadering), ook mensen die in armoede leven mee konden nadenken en hun zeg konden doen. Tijdens die forum vergaderingen werd er gewerkt met verschillende methodieken geïnspireerd op Open Space, World café, meta plan...
  • Begeleiding en opleiding van een groep vrouwen in kwetsbare situaties en van begeleidsters van sociale organisaties in het uitwerken van beleidsvoorstellen en projecten op het vlak van opvoedingsondersteuning. Sleutelbegrippen: DIP-analyse, peer-bevraging, verbetergroepen. Opdrachtgever: provincie Vlaams-Brabant.
  • Begeleiding van de inbedding van projectcyclusbeheer (PCM) met het oog op kwaliteitsverbetering binnen organisaties: ontwerpen van trainingen op maat, begeleiden van denkprocessen – binnen alle geledingen van de organisatie – over de aanpassing van de structuur en de werking van de organisatie, ontwerpen van specifieke tools en coachen van verantwoordelijken binnen de organisatie. Opdrachtgevers: CTA Nederland, Oxfam Solidariteit, CCFD (Frankrijk), 11.11.11, Protos, VLIR, CTA, …

Contactgegevens Bob

South Research CVBA-VSO, Leuvensestraat 5/2, 3010 Kessel-Lo, België
bob.peeters@southresearch.be

Keer terug