SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
South Research werkt regelmatig samen met andere consultancybureaus en met universiteiten en onderzoeksinstellingen. De uitwisseling van ervaringen en ideeën, de interactie en de samenwerking die op deze manier tot stand komen, kaderen in het streven van South Research om continu de kwaliteit van zijn werking en diensten te verbeteren.

Andere onderzoeks- en consultancybureaus

South Research werkt regelmatig samen met de studie- en adviesbureaus INTRAC (UK) en Particip (Duitsland). Met een aantal andere onderzoeks- en adviesbureaus wordt meer ad hoc samengewerkt.

Universiteiten

South Research werkt samen met de Universiteit Antwerpen in een aantal kortlopende universitaire opleidingsprogramma’s. Daarnaast voert South Research samen met universitaire partners geregeld complexe evaluaties uit. De voorbije jaren hebben we vooral samengewerkt met onderzoeksinstellingen verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB) aan de Universiteit Antwerpen.

Consultants en consultancybureaus in het Zuiden

Bij opdrachten in het Zuiden werkt South Research in principe samen met lokale consultants of consultancybureaus. In de loop der jaren heeft South Research een uitgebreid netwerk aan internationale contacten opgebouwd.