SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
In de beginjaren van South Research werd er hoofdzakelijk gewerkt met klanten actief in de coöperatieve ontwikkeling in het Zuiden. Later heeft South Research zijn klantenportfolio uitgebreid, welke nu organisaties bevat die actief zijn in de sociale ontwikkeling in België, Europa en het Zuiden.

Het huidige klantenbestand van South Research is zeer verscheiden, met vooral klanten uit:

Het maatschappelijke middenveld

Ontwikkelingssamenwerking
 • ngo's in België en Europa
 • ngo's in het Zuiden
 • coördinatiestructuren van ngo's: Copogram, ACODEV
De socioculturele sector, bv.
 • organisaties waar armen het woord voeren
 • migrantenorganisaties
 • vakbonden
 • scholen

Overheden

 • provincie, steden en gemeenten
 • Vlaamse Gemeenschap
 • federale overheid, DGOS, BTC
 • Europese Unie
 • multilaterale instellingen
 • overheden in het Zuiden

Universiteiten en onderzoeksinstellingen